All the people Films

Logo 2 all the People Films

Productora audiovisual, realitzem videoclips, vídeos promocionals,

corporatius… Info: 653380996 (Albert)

ALGUNS CLIPS REALITZATS:

Galifardeu Atòmic “Estació destí” CLICA

Pere Vilanova “Free Her” CLICA

El amante Virgen “Vicio” CLICA

Mini documental: Espectacle Petits Ponts de llum CLICA

Mini documental Josart 2017  CLICA